Kegiatan Sekolah

SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen

Ekstrakulikuler

SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen

Ekstrakulikuler Wajib Tapak Suci

Tapak Suci Putera Muhammadiyah, merupakan ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen. Dilaksanakan satu kali dalam seminggu serta diadakan uji kenaikan tingkat secara berkala. Tapak Suci merupakan penyumbang prestasi terbanyak dengan tradisi perolehan medali baik di tingkat Kejurda sampai dengan OlimpicAD.

Ekstrakulikuler Wajib Hizbul Wathan

Hizbul Wathan (HW) adalah nama gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Dilaksanakan satu kali dalam seminggu dan diikuti oleh seluruh siswa. Seragam HW yang khas juga digunakan tiap hari Jumat.

Ikatan Pemuda Muhammadiyah

SMK Muhammadiyah 5 Kepanjen